EDMVC độc quyền
Liveshow “thoi thóp” vì COVID-19

Thế nhưng biết đâu thời điểm này đang tạo ra “vùng đệm” cho các nghệ sĩ có “khoảng lặng” để làm mới chính mình. Khán

Binz: Không chỉ là cơn lốc hồng thoáng qua

Nếu hỏi về hình dung trong 5 hay 10 năm nữa, mất nhiều thời gian để Binz suy nghĩ và trả lời, duy có một điều chắc chắn: “vẫn sẽ Rap”. Bởi Rap là chiếc neo của Binz giữa tuổi trẻ lạc lối, là không gian Binz cảm thấy thoải mái, được thể hiện cá tính. Và bởi, Binz đã sống với Rap bằng tâm thế hồn nhiên, chân thật nhất.

Lost your password?
Login with